Ghi nhận và thành tích

Ghi nhận và thành tích

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Bầu Trời Xanh

Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Phú An

Công ty TNHH Hiển Long Việt NamCông ty TNHH Sản xuất và Thương mại Long Diệp

Công ty Cổ phần Thương mại Bình Minh Tiến

Công ty Cổ Phần Kiến trúc TDT

Công ty Cổ phần Thương mại Cơ điện Đầu tư XDVN

Công ty TNHH Tin học và Thương mại Hồng Cơ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Phong

Công ty TNHH và Thương mại Long Thành

Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông Hoàng Mỹ

Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hoàn Mỹ

Công ty Cổ phần Thiết kế Quảng cáo Truyền thông T&T

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dung Sơn

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Logistic

Công ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Việt

Công ty TNHH Minh Đăng Quang

Công ty TNHH Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Minh

Công ty TNHH Waterzone Việt Nam

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển quốc tế VCID

Công ty Cổ phần Xây dựng và Xúc tiến Thương mại Trường Thành

...

Và một số đơn vị khác