Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 04/2009/TT-BKH

Thông tư số 04/2009/TT-BKH

Thông tư số 04/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Quyết định 2153/QĐ-BTC

Quyết định 2153/QĐ-BTC

Quyết định 2153/QĐ-BTC về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 205/2009/TT-BTC

Thông tư 205/2009/TT-BTC

Thông tư 205/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong...
Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi)

Những nội dung mới của Luật thuế GTGT (sửa đổi), Luật thuế TNDN (sửa đổi)

Ngày 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Luật thuế GTGT (sửa đổi) và Luật thuế TNDN (sửa đổi). Nhân dịp này, Website ngành thuế xin trân trọng gửi đến bạn đọc những nội dung mới của 2 Luật thuế (sửa...
NGHỊ ĐỊNH 51 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

NGHỊ ĐỊNH 51 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Nghị định 51 mới quy định về hóa đơn - Chi trên 200.000đ phải có hóa đơn đỏ
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.