Thủ tục giải thế doanh nghiệp

Thủ tục giải thế doanh nghiệp

Phương châm làm việc của IC  "Dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp, giá cả trọn gói  hợp lý" trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ quý khách hàng yên tâm phát triển và hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh, quản lý kế toán đảm bảo tính quản trị doanh nghiệp cao. IC có mối quan hệ độc lập với các Bộ nghành liên quan giúp tạo dựng nhiều cơ hội cho Quý khách hàng.

IC đã và đang nhận được sự tín nhiệm của Quý khách hàng. Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp – tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho Quý khách hàng.

                          NỘI DUNG VÀ CÔNG VIỆC MÀ IC SẼ LÀM

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể công ty:

    Điều kiện, lý do, các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ Công ty;

    Thẩm quyền ra Quyết định Giải thể Công ty;

    Thủ tục thu hồi tài sản của Công ty sau khi Giải thể;

    Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;

    Quyền lợi và Nghĩa vụ của các Cổ đông/Thành viên Công ty;

    Thủ tục đăng báo giải thể;

    Đóng Mã số thuế, trả giấy chứng nhận ĐKKD, trả dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;

    Thủ tục thanh lý và phân chia tài sản Công ty khi Giải thể;

    Các nội dung khác có liên quan;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ Hành chánh giải thể Công ty:

    Quyết định về việc Giải thể - Theo mẫu;

    Biên bản họp về việc Giải thể - Theo mẫu;

    Thông báo tạm ngừng hoạt động - Theo mẫu;

    Công văn Thông báo Giải thể gửi Chi cục Thuế - Theo mẫu;

    Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể - Theo mẫu;

    Công văn Thông báo đóng Mã số Thuế - Theo mẫu;

    Công văn xác nhận không nợ thuế tại Cục Hải Quan - Theo mẫu;

    Công văn đề nghị đóng TK tại Ngân hàng hoặc cam kết không mở TK - Theo mẫu;

    Giấy ủy quyền - Theo mẫu;

    Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Soạn, nộp quyết toán và giải trình quyết toán giải thể:

     Tư Vấn Kế Toán IC sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK 2.5.5 của cục thuế Tp.Hà Nội gồm:

    - Bảng cân đối kế toán.

    - Bảng cân đối số phát sinh.

    - Thuyết minh báo cáo tài chính.

    - Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

    - Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).

    - Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).

   - Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước

IV. Quy trình thực hiện các thủ tục Giải thể:

Bước 1: Hủy hóa đơn tại phòng tuyên truyền:

Khi hủy hóa đơn đại diện pháp luật (ĐDPL) phải đi cùng IC lên để ký biên bản thanh hủy hóa đơn tại cơ quan Thuế cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Cuốn hóa đơn, Sổ mua hóa đơn, Dấu tròn, CMND ĐDPL.

Bước 2: Nộp HSGT + QTGT + BCT phòng hành chánh ( IC tự nộp). Hồ sơ HCGT có thể nộp trước QTGT (nộp QTGT thời hạn trước 45 ngày khi nộp hồ sơ HCGT)

Bước 3: Từ 30 -> 60 ngày sau cơ quan thuế tiện hành quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán và sổ sách chứng từ phát sinh sau đó khóa MST -> IC đại diện Doanh nghiệp lên nhận khóa MST.

Bước 4: Khi có kết quả khóa MST đăng báo giải thể (3 kỳ), tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư nhận thông báo trả dấu tròn (10 ngày)

Bước 5: Trả dấu tại Công an ->Nhận giấy thu hồi dấu nộp tại Sở -> 7 ngày sau nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

V. Đại diện thực hiện các thủ tục:

    Tại cơ quan thuế:

    - Soạn và nộp hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho các cơ quan thuế;

    - Thanh hủy hóa đơn, giấy nộp tiền chưa sử dụng;

    - Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán giải thể và các báo cáo thuế;

    - Đại diện Doanh nghiệp giải trình quyết toán với cơ quan thuế;

    - Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

    - Đại diện Doanh nghiệp nhận thông báo khóa Mã số thuế:

    - Tiến hành đăng báo giải thể:

    Tại Sở Kế hoạch Và Đầu Tư Tại Công an:

    - Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

    - Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

    - Nhận thông báo trả dấu tròn;

    - Trả dấu tại Công an;

    - Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

VI. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

    Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

    Tư vẫn miễn phí thủ tục phân chia tài sản sau Giải thể;

    Trường hợp Quý Công ty có chi nhánh , văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh thì nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Quý công ty có thể tham khảo ở mục thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

IC LÀ NƠI QUÝ DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỌN NIỀM TIN

CÔNG TY  TNHH TƯ VẤN ĐÂU TƯ IC
( TƯ VẤN DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN THUẾ, ĐT KẾ TOÁN)
Kiều Mai – Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội
Đường dây nóng:
0986784898 ĐT: 62650815 máy le 102