Tin tức

Tin tức

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 54747/CT-TTHT ngày 14/8/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài của Công ty cổ phần...
Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày 15/12/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 5753/TCT-CS hướng dẫn v/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

Nhằm chuẩn hoá các nội dung và các bước công việc, hướng dẫn thống nhất cơ quan thuế các cấp thực hiện thu thập, phân tích thông tin; ứng dụng công nghệ hiện đại hóa trong công tác quản lý...