Văn bản thuế

Văn bản thuế

Nghị định 97/2009/NĐ-CP

Nghị định 97/2009/NĐ-CP

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM...
Nghị định 98/2009/NĐ-CP

Nghị định 98/2009/NĐ-CP

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI...
Thông tư 201/2009/TT-BTC

Thông tư 201/2009/TT-BTC

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP
Nghị quyết 830/2009/UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết 830/2009/UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 295/2007/NQ-UBTVQH12 NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI NHẬP KHẨU

BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI NHẬP KHẨU

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN-ÚC-NIU DI-LÂN GIAI ĐOẠN 2010-2012
Mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước...
Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn

Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn

CHI TIẾT MÃ SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 73.08 TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ
hông Tư 188/2009/TT-BTC

hông Tư 188/2009/TT-BTC

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế
Thông Tư số 160/2009/TT-BTC

Thông Tư số 160/2009/TT-BTC

HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
Thông Tư 176/2009/TT-BTC

Thông Tư 176/2009/TT-BTC

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân